Kids Yoga & Art Course

Prague Yoga Collective invites Kids too!


Our KID’S YOGA AND ART COURSE introduces children to the basics of yoga practice with creative movement, fun games, acting out stories with yoga poses. We also start introducing yoga flow, partner and group poses, basic anatomy, and relaxation/breathing techniques to help kids learn how to center themselves in all types of situations on and off the mat.

After practice we will use our awakened creativity to make a small art project such as a mandala or a galaxy in a jar. Creating with their hands helps children feel in control, focused, and calm.

Yoga helps kids build strength, and improve their posture, balance, flexibility, and coordination. Yoga teaches children how to relax and destress, which can also improve better focus, attention span, and sleep patterns.

Course is run in Czech and English. Our instructor, Polina, also speaks French and Russian.

All international kids are welcome! 

AGES: 8-12
COURSE DURATION: 6 weeks, 1 practice/week, on Wednesdays 15:00-16:30
WHEN: May 1,8,15,22,29 April 5
WHERE: Prague Yoga Collective at Rejskova 2, Vinohrady.
PRICE: 1200 Kč

Book your spot in our MindBody app/schedule page or send us an e-mail at:

pragueyogacollective@gmail.com

All yoga equipment and art supplies are provided by Prague Yoga Collective.


———//////———


PYC zve děti na kur jógy!

KURZ DĚTSKÁ JÓGA A UMĚNÍ seznamuje děti se základy jógy v kombinaci se zábavnými hrami, kreativním pohybem a hranými příběhy vycházejícími z konkrétních jógových pozic. Zároveň se zaměřujeme na představení yoga flow, skupinových pozic a základů anatomie. V rámci kurzu se děti učí také relaxovat a správně dýchat. Právě dechová cvičení mohou pomoci dětem naučit se soustředit v různých situacích, jak na cvičební podložce, tak i mimo ni.
Po tréninku využijeme naší probuzené kreativity k vytvoření malého uměleckého projektu, jako je mandala nebo galaxie ve sklenici. Rukodělná tvorba pomáhá dětem cítit se v klidu a soustředěně.

Jóga učí děti, jak se uvolnit a zbavit stresu, což může také zlepšit jejich celkové soustředění a spánek.
Jóga pomáhá dětem fyzicky zesílit, zlepšit držení těla, rovnováhu, flexibilitu a koordinaci. 

Kurz probíhá v českém a anglickém jazyce. Naše instruktorka Polina zároveň hovoří francouzsky a rusky. Všechny děti jsou vítány!

Určeno pro děti od 8 do 12 let
TRVÁNÍ KURZU: 6 týdnů, 1 praxe/týden, ve středu 15:00-16:30
KDY: Květen 1,8,15,22,29 Cerven 5
KDE: Prague Yoga Collective. Rejskově 2, Vinohrady.
CENA: 1200 Kč

Veškeré vybavení potřebné pro cvičení je zajištěno od Prague Yoga Collective přímo na místě. Těšíme se na Vás!